Rioolrenovatie Nederland, Rioolreparatie zonder hakken of breken, Van douche leiding tot hoofdriolering

Rioleringsproblemen

Rioleringsproblemen Riolering problemen

iedereen krijgt met riool problemen te maken!

Riolering probleem

Heeft u een probleem met uw riolering ? Dan bent u niet uniek. Jaarlijks komen er vele honderduizenden verstoppingen, lekkages en breuken van binnen en buitenrioleringen voor in woningen en bedrijfspanden. Dat is normaal, echter voor veel mensen onverwacht en natuurlijk ook vervelend. Een riool is een buitengewoon belangrijk onderdeel van een woning, alleen staan de meeste mensen er nooit bij stil. Een gemiddelde Nederlander houdt wel rekening met onderhoud aan zijn woning zoals periodiek verfwerk, of het onderhouden van de tuin of het aanbrengen van isolatie, maar de meesten onder ons staan er niet bij stil dat er een riolering door het gehele huis loopt die ook onderhoud behoeft en ook kapot kan gaan : een riolering kan verstopt raken door frituurvet bijvoorbeeld, maar kan ook afbreken of scheuren.

Verstopte riolering opgelost kan worden. Mocht Bij een verstopte riolering u de bouwtekening van het loopt het water niet meer rioolstelsel van uw huis niet goed weg. Dit merkt u meest-meer kunnen vinden dan kunt al doordat de wasbak of toi-u deze in veel gevallen nog letpot vol water blijft staan. opvragen bij de gemeente of Een verstopping wordt het kadaster. Vaak hebben de meestal al van te voren aan-buren een identiek huis en gekondigd door borrelende zijn zij nog wel in het bezit geluiden en een typische van de originele tekening, zij rioollucht. Probeer om uit te het in spiegelbeeld. zoeken hoe het riool loopt.

Als u niet weet hoe het riool Zoek indien aanwezig vast de loopt en er is ook geen teketekeningen van het rioolstel-ning meer beschikbaar, dan sel. Dit voorkomt onnodig kan een gespecialiseerd riozoek- en graafwerk, zodat de leringsbedrijf met behulp van verstopping zo snel mogelijk een speciaal systeem ondergrondse leidingen te traceren.

Dit gebeurt door middel van een zender die in het riool wordt gebracht en een signaal verspreidt dat door middel van een ontvanger bovengronds getraceerd kan worden. Op deze manier kan de ligging van het riool in kaart gebracht worden. Met behulp van een dergelijk draagbaar inspectiesysteem is het zelfs mogelijk om exact de lokatie van t-stukken, aftakkingen en ontstoppingsstukken aan te geven. Of de verstopping op uw eigen perceel of bij de gemeente zit is vaak moeilijk van te voren te zeggen. De verstopping zit in ieder geval niet bij de gemeente als een deel van uw afvoeren nog steeds normaal functioneren. Indien echter alles verstopt zit is een verstopping voorbij de perceelgrens een mogelijkheid.

Riool Borrelende geluiden

Borrelende geluiden in het riool zijn vaak een waarschuwing voor een aankomende verstopping. Doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook samen met stank. Het kan ook zijn dat er geen beluchting op het riool is aangesloten, water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden. Deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel, die meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden. Vaak is dit een wasbak of wasmachine- aansluiting. Het ontbreken van een ontluchting komt vaak voor bij verbouwingen doordat een afvoer is aangesloten op de beluchting zodat deze niet meer kan functioneren. Het gebeurt ook wel eens dat een beluchting verstopt raakt door bijvoorbeeld een vogelnest op het dak.

Riool Dichtslibben

Het dichtslibben van rioolleidingen wordt veroorzaakt door vet- en zeepresten. Dit gaat geleidelijk doordat er steeds een dun filmlaagje op de buiswand achterblijft. U kunt dit het best vergelijken met wanneer u de afwas met de hand doet. Wanneer u de wasbak laat leeglopen blijft het zeepsop achter in de wasbak omdat het water als eerste door de afvoer gaat. Dit gebeurt in het riool ook, het zeepsop blijft achter in het riool. Netals in de wasbak als u het zeepsop niet wegspoelt, vormt dit na verloop van tijd een dunne filmlaag. Deze laag wordt steeds groter tot dat het riool zover is dichtgeslibd dat het afvalwater er niet meer doorheen kan, met als gevolg een verstopping.

Riool Stankproblemen

Stankproblemen in het riool kunnen zich openbaren door verschillende oorzaken, zoals een niet goed functionerend rioolstelsel, slechte beluchting en kapotte of lekkende rioolbuizen. De mogelijkheid bestaat om met behulp van nevelinspectie de oorzaak van een stankprobleem op te sporen, er wordt dan rook in het rioolstelsel geblazen waarbij deze rook zich zal tonen op die plaatsen waar de oorzaak van het probleem is. Als de oorzaak gevonden is kan bekeken worden wat de beste manier is om het probleem op te lossen.

Riool Camera inspectie

Indien de problemen met de riolering regelmatig voorkomen is een grondige riool inspectie nodig. Een camera inspectie kan de oorzaak van dezeproblemen in beeld brengen. Aan de hand van deze inspectie kan verder beslist worden welke volgende stappen genomen dienen te worden. Zeker niet in alle gevallen hoeft de riolering vervangen te worden, een grondige reiniging is vaak al voldoende.

Ook worden problemen vaak veroorzaakt door verzakkingen of wortelingroei. Bij het ingroeien van boomwortels in het riool is het aan te raden om de riolering te vervangen, ook bestaat de mogelijkheid om de ingegroeide wortels weg te frezen. Houd hierbij wel rekening met het feit dat dit maar een tijdelijke oplossing is, de wortels zullen immers weer opnieuw gaan groeien en verstoppingen veroorzaken. Ook bestaat de kans dat de wortels aan de buitenkant het riool omhoog of omlaag drukken waardoor er verzakkingen ontstaan. Wat de problemen ook mogen zijn, het inschakelen van een gespecialiseerd rioleringsbedrijf is zeer aan te bevelen. Ook om problemen te voorkomen.

Sitemaps Inloggen